+358 50 523 89 51
Kaasutinexpertti Finland Oy PL 1048 04401 Järvenpää
kurki-suonio@kolumbus.fi

Kysymyksiä ja vastauksia

RESURS TOTAL ENGINE

Kulumiselta suojaamiseen:

1 purkki (50 ml) RESURS jokaisessa öljynvaihdossa 3 – 5 litran öljytilavuutta kohti (2,5 % öljytilavuudesta)

Moottorin kunnostamiseen

2 purkkia (100 ml) RESURS jokaisessa öljynvaihdossa 3 – 5 litran öljytilavuutta kohti (5 % öljytilavuudesta)

RESURS ei ole vahingollista koska:

  1. Hiukkaset eivät tuki öljykanavia. Jos hiukkasta ajatellaan kolikon kokoiseksi, niin öljykanava on kuin stadion.
  2. Ne eivät tuki öljynsuodatinta. RESURS-hiukkaset ovat paljon pienempiä kuin öljynsuodattimen huokoset.
  3. RESURS ei vaikuta mitenkään öljyn ominaisuuksiin.
  4. RESURS ei vaikuta haitallisesti moottorin kumitiivisteisiin.

Vuodesta 2011 lähtien yli 12 miljoonaa RESURS-purkkia on toimitettu 26 eri maahan. Melkoinen luottamuksen osoitus RESURS-tuotteIta kohtaan.

2-tahtimoottoreissa RESURS-käsittely pitää tehdä erityisohjeiden mukaan, jotka toimitetaan pyynnöstä RESURS-purkkien mukana.

4-tahtimoottoreissa käsittely tehdään näillä sivuilla ja RESURS-purkkien mukana tulevien ohjeiden mukaan.
On hyvin tavallista että sylinterien puristuspaineissa on 1 – 3 bar verran eroja jopa kunnostettujen moottorien kohdalla. Tämä voi johtua kuluneisuudesta, vääristä säädöistä, huonolaatuisista osista jne. Moottorin kunnostusaine RESURS auttaa tasaamaan kaikkien sylinterien puristuspaineita. RESURS-aineen metalliset nanohiukkaset kunnostavat männänrenkaiden ja sylinterien kuluneita pintoja, jolloin puristuspaineet parantuvat. Jos osien kuluneisuus on vain minimaalista, RESURS-hiukkaset antavat lisäsuojaa kulumista vastaan.
Hypoidivetopyörästöihin suosittelemme RESURS T –käsittelyä. Hypoidipyörästöjen ominaisuutena on suuri kuormituskestävyys ja äänetön toiminta. Voiteluöljyssä pitää olla EP-lisäaineistus. Kun öljynvaihdon yhteydessä tehdään RESURS T –käsittely hypoidivetopyörästöön tai vaihteistoon, niin
  • saadaan lisäsuojaa kulumista vastaan;
  • kuluneet metallipinnat saavat suojaavan pinnoituksen;
  • kulumisen aiheuttama äänekkyys ja värinä vaimentuvat;
  • kitka pienenee ja öljyn lämpötila pysyy paremmin kurissa;
  • komponenttien käyttöikä pitenee;
Suosittelemme, että RESURS-käsittely tehdään samalla kun öljy ja öljynsuodatin uusitaan.
Moottorin kuluneisuudesta ja käyttöolosuhteista riippuen täysi vaikutus RESURS-käsittelyn jälkeen saavutetaan, kun autolla on ajettu noin 100 – 500 km. Myös annostuksen määrästä riippuu kuinka kauan täyden vaikutuksen saavuttaminen kestää.
RESURS-käsittely voidaan tehdä moottorille heti sisäänajovaiheen jälkeen. Nykyaikaisilla autoilla tämä on yleensä noin 3000 – 5000 km, ellei moottorin valmistajalla ole muuta ohjetta.
Jos lisääntynyt polttonesteenkulutus on johtunut moottorin kuluneisuudesta, RESURS-käsittely saa moottorin hyötysuhteen ja tehokkuuden palautetuksi alkuperäiselle tasolle. Kun RESURS-hiukkaset ovat pinnoittaneet sylinterit ja männänrenkaat ja palauttaneet täten moottorin puristuspaineet, niin polttonesteseoksen palaminen on yhtä tehokasta kuin uudella moottorilla, jolloin polttonesteenkulutus on mahdollisimman pieni.
RESURS-hiukkaset pinnoittavat sylinterien ja männänrenkaiden kuluneisuutta, jolloin näiden kitkapintojen välys on taas ihanteellinen. Sylinterien työpaine ei pääse vuotamaan männänrenkaiden ohitse kampikammioon. Siksi puristuspaineet voivat palautua jopa uuden moottorin arvoihin.
Useimmissa tapauksissa öljynkulutus johtuu osien kulumisesta ja lisääntyneistä välyksistä sylinterien ja männänrenkaiden välillä. Tällöin öljyä pääsee palotilaan, jossa se palaa yhdessä polttonesteseoksen kanssa. Seurauksena on pakokaasujen sinertävä sävy ja paha haju. RESURS-käsittely pinnoittaa sylintereitä ja männänrenkaita, jolloin niiden välinen tiiviys palautuu. Tällöin öljyä ei pääse palotilaan, ja öljynkulutus pienenee.
Kyllä RESURS-käsittelyn voi tehdä tällaiseen moottoriin ilman mitään riskiä. RESURS-hiukkaset ovat paljon pienempiä kuin öljykanavat ja hiukkaset kulkevat öljyn mukana myös vaivatta öljynsuodattimien läpi.

RESURS TOTAL Automatic Transmission (TOTAL AT)

Kyllä RESURS AT –käsittely voidaan tehdä myös CVT-vaihteistoille öljynvaihdon yhteydessä kunnostamaan kuluneita komponentteja ja pidentämään vaihteiston käyttöikää.
Kyllä RESURS AT –käsittely voidaan tehdä automaattivaihteistolle, kun sen öljy uusitaan kokonaan tai osittain, kun noudatetaan ehdottoman tarkasti RESURS AT –purkin mukana seuraavaa käyttöohjetta ja auton öljynvaihto-ohjetta. Purkillinen (50 ml) RESURS AT –ainetta pitää sekoittaa vähintään 4 litraan suosituksen mukaiseen ATF-öljyä ja näitä pitää sekoittaa keskenään vähintään 2 minuutin ajan.
VAROITUS: RESURS AT –ainetta ei saa koskaan kaataa suoraan automaattivaihteistoon sekoittamatta sitä ensin ATF-öljyyn.
Suosittelemme, että automaattivaihteiston öljy vaihdetaan kokonaisuudessa ja öljytaso tarkistetaan valmistajan ohjeiden mukaan.
RESURS AT kunnostaa planeettapyörästön hammaspyörien ja satelliittien välistä kuluneisuutta. Se helpottaa momentinmuuntimen toimintaa ja parantaa valintaventtiilien toimintaa. Tämä kaikki parantaa vaihteiden vaihtamista, vähentää nykäyksiä vaihtojen yhteydessä ja vähentää riskiä automaattivaihteiston ylikuumentumisesta ääritilanteissa.

RESURS TOTAL Transmission (TOTAL T)

On hyvin tavallista, että auto vaihdetaan uuteen 60 -100 000 km ajettuna. Tämän ajomäärän jälkeen vaihteiston kulumisjätteet ja öljyn hapettuminen lisäävät vaihteiston osien kulumista. Ongelma on harvemmin auton ensimmäisellä omistajalla, mutta seuraavan omistajan kannattaa vaihtaa öljy ja lisätä RESURS T –ainetta samalla 50 ml jokaista 2 litraa kohti.
RESURS T –ainetta voidaan käyttää jakovaihteistoissa ja vetopyörästöissä. Kuitenkin kitkalukolla varustetuissa vetopyörästöissä RESURS T –aineen aikaansaama pienentynyt kitka saattaa aiheuttaa kitkalukon luistamista.
Kyllä RESURS T –ainetta voidaan käyttää robottivaihteistoissa öljynvaihdon yhteydessä. On suositeltavaa käyttää 1 purkillinen (50 ml) kulumiselta suojaukseen tai 1 purkillinen jokaista litraa kohti vaihteiston kuluneisuuden kunnostamiseen.
RESURS T –käsittely käsivaihteiston öljynvaihdon yhteydessä helpottaa vaihtamista, vaimentaa äänekkyyttä ja värinöitä, jotka johtuvat osien kuluneisuudesta. Kuitenkin, murtuneita tai katkenneita osia RESURS T ei pysty korvaamaan.